Acest dicționar conține 474.071 definiții, dintre care peste 332.000 din domenii de specialitate: economie, maşini, metalurgie, construcţii, tehnică, chimie, telecomunicaţii, matematică, , electrotehnică, hidrologie, textile, arhitectură, căi ferate, minerit, fizică, automatizări, informatică, E.U., drept, alimentar etc. Căutați definiții română germană sau germană română

CHAT - discuții în timp real

În cazul în care nu găsiți sensurile de traducere căutate în dicționarul german puteți apela în timp real la ajutorul colegilor dvs. traducători înregistrați în această aplicație. Pentru a păstra un mediu profesional de lucru și comunicare, trebuie să respectați condițiile de utilizare prezentare în continuare.

  Chat în TAB nou   Chat în fereastră nouă

  • purtați doar discuții care să faciliteze traducerea unor termeni sau expresii între limbile română și germană, sau discuții despre definițiile din acest dicționar. Puteți include în mesaje fragmente scurte din textele la care lucrați.
  • Adresarea, tonul și limbajul trebuie să fie respectuoase. Apreciați fiecare ajutor, deoarece toate contribuțiile la discuție sunt benevole.
  • Puteți argumenta idei și poziții, însă sunt interzise orice atacuri la persoană.
  • Scrieți maxim 500 caractere. Apăsați Enter pentru a trimite mesajul. Apăsați Shift-Enter pentru a adăuga un rând nou în mesaj.
  • În camera de chat sunteți identifica prin poreclă ( ), astfel încât identitatea dvs. este protejată. Nu oferiți informații personale, doearece nu aveți de unde să știți cine mai urmărește discuția!
  • La accesarea camerei de chat veți vedea maxim 40 dintre mesajele scrise anterior. Cât timp veți ține deschisă fereastra cu camera de chat, mesajele noi se vor adăuga la listă.
  • Nu puteți accesa mesaje mai vechi, care nu mai sunt afișate în camera de chat.
  • Aplicația arhivează toate mesajele scrise, pentru a putea analiza eventualele abateri de la regulamentul de folosire a camerelor de chat.
  • Dacă vă deranjează mesajele unui utilizator comunicați-ne porecla acestuia și felul în care a încălcat condițiile de utilizare a chat-ului. Vom analiza fiecare situație în parte și vom lua măsurile necesare.

Încălcarea oricărei condiții poate atrage interdicția temporară sau permanentă de a scrie în camerele de chat.

Abrevieri în dicționare

Pntru o mare parte din cuvintele și expresiile din dicționar sunt disponibile informațiile suplimentare afișate colorat: descrierea părților de vorbire, caracterizarea definiției și domeniul de aplicabilitate a sensului de traducere. Acestea folosesc de cele mai multe ori prescurtări pe care le găsiți detaliate în continuare.

*locuțiuni, expresii ideomatice, zicale, proverbe
A / ac / acuzacuzativ
a. / adjadjectiv, adjectival
aacalimentări cu apă și canalizări
abrevabreviere
absabsolut
ac / aacalimentări cu apă și canalizări
acustacustică în construcții
admadministrativ
advadverb, adverbial
aeronaeronautică
afirmafirmativ
agricagricultură
agronagronomie
agragricultură, agronomie
aindtermen anglo-indian
alchalchimie
alimindustria alimentară
alp / alpinismalpinism
AM / amertermen american, americanism
AMCAmerica Centrală
AMSAmerica de Sud
anatanatomie
ANDAndaluzia
angltermen englez, anglicism
ant / antichitantichitate
ant / antonantonim, antonimic
antr / antropantropologie
ANTAntile
ap medaparate medicale
apicapicultură
aprox(termen) aproximativ
arg / argouargou, (termen) argotic
arheolarheologie
arhitarhitectură
arharhaic, arhaism, ieșit din uz, (termen) arhaizant
artearte
artilartilerie
artarticol, articulat
artăartă
ARArgentina
asigurăriasigurări
astr / astronastronomie
astrofizastrofizică
astrolastrologie
astron / astronauticăastronautică
at / fizatfizică atomică
atratribut, atributiv
augmaugmentativ
australtermen australian
automautomatizări, automatică
autoautovehicule rutiere și feroviare, automobilism
auxauxiliar
av / aviațieaviație, avion
bact / bacterbacteriologie
barbbarbarism
BDBaze de Date
bibl / biblictermen biblic
bijbijutier
biochimbiochimie
biolbiologie
bisbiserică, termen bisericesc, religie
BIBlasco Ibanez
botbotanică, plante
boxbox
BOBolivia
brittermen britanic
BRBrazilia
bursabursă
c / cstr / constrconstrucții (probleme generale)
CANCanare
cantermen canadian
cardcardinal
cartcartografie
CATCatalonia
cciconstrucții civile și industriale
CelaCamilo Jose Cela
ceramceramică
cf / căifcăi ferate
chimchimie
chirchirurgie
CHChile
cibcibernetică
cimentindustria cimentului
cin / cine / cinemacinema, cinematografie, film
circulațiecirculație rutieră
cizcizmărie
CNComandă Numerică
colcolectiv
com / comerțcomerț
comiccomic
compilcompilatoare
complcomplement
compcomparativ, comparație
con / conjconjuncție, conjuctiv
condcondițional, cu valoare condițională
cont / contabcontabilitate
cor / coregrcoregrafie
cosmcosmonautică
COColumbia
cul(termen) culinar, gastronomie, artă culinară
călcălărie
D / dat(cazul) dativ
d.despre
dem(pronume) demonstrativ
deprdepreciativ
dimdiminutiv
dipldiplomație
dpdvdin punct de vedere
drum(construcții de) drumuri
ddrumuri
ec / econeconomie, economic, științe economice
echitechitație
ecleztermen ecleziastic
eco / ecolecologie
ecpol / ec.pol. / econpoleconomie politică
ececonomie
ed / educeducație, învățământ
editeditare
el / electrelectronică, electrotehnică, electricitate
electrelectronică
elev(stil) elevat, savant
elelectricitate
embriolembriologie
engl(în limba) engleză
ent / entomentomologie
enenergetică
etc.etc., et caetera, et cetera
etno / etnogretnografie
etnoetnografie, etnologie
etwetwas
euf / eufemeufemism, eufemistic
expr(în) expresie
eelectricitate, instalații electrice
fam(termen) familiar
farm / farmafarmacie / farmacologie
ferov(termen) feroviar (căi ferate)
fig(la) figurat
fil / filat / filateliefilatelie
fil / filozfilozofie
filmcinematografie
filmfilm, cinematografie
filolfilologie
finbfinanțe, bănci
finfinanțe
fizl / fiziolfiziologie
fizfizică (probleme generale)
folcfolclor
fonfonetică, fonologie
fotofotografie, artă fotografică
frtermen francez
f(substantiv) feminin
G / gen(cazul) genitiv
gastrongastronomie
generaltermen general
geodgeodezie
geofgeofizică
geogrecgeografie economică
geogrgeografie
geolgeologie
geomgeometrie
geogeografie, geologie, mineralogie, geotehnică și fundații
germtermen german
gimnasticăgimnastică
glumglumeț
grafgrafică, desen
gramgramatică
GTBGonzalo Torrente Ballestero
GUGuatemala
hcindustria hârtiei și celulozei
her / heraldheraldică
hidr / hidrolhidrologie, hidrotehnică, hidraulică
histhistologie
horthorticultură
hothotărât
HOHonduras
hhaben
hârtindustria hârtiei
IAInteligență Artificială
ididem
ifîmbunătățiri funciare
ihtihtiologie
impers(verb) impersonal
imperimperativ
inclinclusiv
ind chimindustria chimică
indeclindeclinabil
ind(modul) indicativ
infcomcomunicații (în informatică)
info / informinformatică (tehnică modernă de calcul)
infinfinitiv
injurinjurios
instr(cazul) instrumental
instinstalații în construcții (sanitare, electrice, termice, ventilații)
interjinterjecție, cu valoare de interjecție
interoginterogativ
inv / invarinvariabil
înv(termen) învechit
învățînvățământ
ipf(aspect) imperfectiv
ir / iron / ironicironic
irltermen irlandez
isttermen istoric, istorie
italtermen italian, italienism
iteriterativ
ITItalia
izizolații (termice, fonice, hidroizolații)
iinstalații termice, termoficare
jandjandarmerie
japontermen japonez
jmjemandem
jnjemanden
joc cărțijoc de cărți
jocurijocuri
jsjemandes
jurnjurnalistică
jur(termen) juridic, legislație, științe juridice
l / lemnindustria lemnului
lat(în limba) latină
lattermen latin, latină
leglegislație
lingvlingvistică, gramatică
litliteratură, critică, știința literaturii, literar
liv / livrlivresc
loclocuțiune
logm / log matlogică matematică
loglogică
macroecmacroeconomie
majmajusculă
manmanagement
manmanagement, marketing
mark / marketingmarketing
marmarină, navigație, construcții navale
matmatematică, geometrie
MAMaroc
mașconstrucții de mașini (și mașini unelte), mașini
mcmateriale de construcții
mecmecanică (teoretică / generală / tehnică)
mecmecanică tehnică
medmedicină, medical
met / metalmetalurgie, construcții metalice, industria metalelor
met / meteo / meteormeteorologie
metrmetrică
metrmetrologie, tehnica măsurării
MEMexic
meștmanufactură, meșteșug
micolmicologie
microbiolmicrobiologie
microecmicroeconomie
mil(termen) militar, tehnică militară, armată
minr / minermineralogie, minereu
minindustria minieră, minerit, (termen) minier
mit / mitolmitologie
mobmobilier
modelaremodelare (în tehnică)
modămodă
mplmasculin plural
MU / maș-unmașini-unelte
multiplmultiplicativ
muzmuzică, instrumente muzicale
MVMario Vargas Llosa
m(substantiv) masculin
natnaturale
NavNavarra
navtermen naval, marină, construcții navale, navigație
negnegativ, negație
nehotnehotărât
neolneologism
nerneregulat
NINicaragua
nom(cazul) nominativ
npnume propriu
numismnumismatică
numnumeral
n(substantiv) neutru
obscenobscen
oficialoficial
onomonomatopee
optoptică
ord(numeral) ordinal
orlgmecanică fină, orologerie
orlgorologerie
ornitornitologie
ortogrortografie
p / podpoduri
pal / paleo / paleontpaleontologie
paleogrpaleografie
PANPanama
parltermen parlamentar
part advparticulă adverbială
particparticulă
partparticipiu
PARParaguay
paspasiv
patolpatologie
pci(măsuri de) protecție contra incendiilor
ped / pedolpedologie
pedpedagogie
peior(termen) peiorativ
perfperfect
perspersoană, personal
petr / petrogrpetrografie
petr / petrolindustria petrolieră, petrochimie, petrol (foraj, extracție, transport și prelucrare)
PEPeru
pf(aspect) perfectiv
pictpictură
pielindustria prelucrării pieilor, pielărie
pisc / pescpiscicultură, pește, pescuit
plastindustria materialelor plastice și cauciucului
plplural
pmprotecția muncii
podpoduri
poet / poeticpoetic, poezie
poligrindustria poligrafică, tehnologie editorială, tipografie
polpolitică, termeni politici
pomicpomicultură
pop(termen) popular, (limbaj) popular
PORTPortugalia
postppostpoziție (în gramatica limbii maghiare)
posposesiv
poștăpoștă
pr / prezprezent
predpredicativ
prefprefix
preistpreistorie
prepprepoziție
prescprescurtare, prescurtat
presăpresă
pretpreterit, Past Tense
progrprogramare
pronompronominal
pronpronume
proppropoziție
provproverb
prozodieprozodie
prpronunțat
prproprietate industrială
PRPuerto Rico
psih / psiholpsihologie
psihanpsihanaliză
psihiapsihiatrie
psihopatolpsihopatologie
pt / ptcparticipiu trecut
pt.pentru
r / reflreflexiv
radiolocațieradiolocație
radioradiotehnică, radio
rarrar
RDRepublica Dominicană
recreciproc
redredactare
regregionalism, (termen) regional
rel / relatrelativ
relreligie
retretorică
rețrețele
rmrezistența materialelor
ro(în limba) română
rus(în limba) rusă
rustermen rusesc
SALSalamanca
SASalvador
șahșah
șclși celelalte
școalășcoală
scottermen scoțian
sculptsculptură
scindustria sticlei și a ceramicii
semiconductsemiconductoare (în electronică)
sfsubstantiv feminin
sg / singsingular
sidersiderurgie
silvsilvicultură, forestier
simbsimbol
sinsinonim
smbsomebody
smthsomething
SMSisteme Multiagent
smsubstantiv masculin
sociosociologie
SOSisteme de Operare
spantermen spaniol
sport(termen) sportiv, sport
SPSpania
ștștiință, termen științific
statisticăstatistică matematică
statstatică și dinamica construcțiilor
statstatistica și dinamica construcțiilor
ștecștiințe economice
stilstilistică, stil
stoma / stomatstomatologie
ștsocștiințe sociale
studstudențesc
SUAStatele Unite ale Americii
subjsubjonctiv
sufsufix
sup / superlsuperlativ
supraconductsupraconductoare (în electronică)
ssubstantiv
t / tuntuneluri
taurtauromahie
tctehnică modernă de calcul
teatr / teatruteatru, artă / tehnică teatrală
tehntehnică (probleme generale), termen tehnic
tel / tele / telecomtelecomunicații, radio, televiziune
teltelefonie
teolteologie
teraslucrări de terasament
termotermotehnică, frigotehnică, termoficare, instalații termice
text / textilindustria textilă, textile, croitorie
THsferă tehnică cu mai multe discipline
țigțigănism
tipo / tipogrtipografie, poligrafie
toldeftoleranțe la defecte
top / topo / topogrtopografie, cadastru funciar, geodezie
topologietopologie
transptransporturi
ts / teraslucrări de terasament(e)
tsinstalații tehnico-sanitare
tstoate sensurile
tstrecut simplu
tttehnica traficului
turctermen turcesc
turismturism, hoteluri, stațiuni
turturistică
tv / televteleviziune
tăb / tăbăctăbăcărie
uetermeni din Piața Europeană
umorumoristic, glumeț
unipersunipersonal
univtermen universitar
urburbanism și sistematizare
URUruguay
utilutilaje pentru construcții
v / vbverb
V / vocvocativ
v auxverb auxiliar
v.vezi
varvariabil
versversificație, metrică
vetmedicină veterinară, termen veterinar
vholundeva [= valahol]
vhonnande undeva [= valahonnan]
vhovaundeva (direcție) [= valahova]
vinvinificație
vit / viticviticultură
viverb intranzitiv
vkinekcuiva [= valakinek]
vkicineva [= valaki]
vmelycareva [= valamely]
vmiceva [= valami]
vnverb neregulat
vrverb reflexiv
vt / viitviitor
vtverb tranzitiv
vulgvulgarism, trivial, vulgar
vântermen vânătoresc
zarindustria zahărului
ziarziaristică
zoolzoologie, zootehnie
zootzootehnie

În curând vă vom permite să adăugați definiții noi și să le corectați pe cele existente, astfel încât să utilizați un dicționar tot mai performant.